OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

01 Lipiec 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Żarnów, dnia 01.07.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.18.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

01 Lipiec 2019
Żarnów, dnia 01.07.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.18.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

24 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 13.06.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.15.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację