OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

19 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 13.06.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.16.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

14 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 14.06.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.17.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

06 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 28.05.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.14.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

04 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 28.05.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.12.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację