OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - aktualizacja 25.03.2019

25 Marzec 2019
Żarnów, dnia 18.03.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.5.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - aktualizacja 01.03.2019

01 Marzec 2019
Żarnów, dnia 06.02.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: RS.I.271.1.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - aktualizacja 27.02.2019 r.

28 Luty 2019
Żarnów, dnia 22.02.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: RS.I.271.4.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

22 Luty 2019
Żarnów, dnia 22.02.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: RS.I.271.3.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

22 Luty 2019
Żarnów, dnia 22.02.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: RS.I.271.2.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację