Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

06 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 28.05.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.14.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

04 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 28.05.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.12.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

28 Maj 2019
Żarnów, dnia 28.05.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.13.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

27 Maj 2019
Żarnów, dnia 27.05.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.11.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...