Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

22 Maj 2019
Żarnów, dnia 22.05.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.10.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

17 Maj 2019
Żarnów, dnia 09.05.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.9.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

Przetarg ustny nieograniczony

15 Maj 2019
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy w m. Malenie zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze:...

Wykaz

14 Maj 2019
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze: prztargu ustnego nieograniczonego....