OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

22 Listopad 2018
Żarnów, dnia 15.11.2018 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: RS.I.271.24.2018   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - aktualizacja 12.10.2018

12 Październik 2018
Żarnów, dnia 03.10.2018 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: RS.I.271.23.2018   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

26 Wrzesień 2018
Żarnów, dnia 26.09.2018 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: RS.I.271.22.2018   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

26 Wrzesień 2018
Żarnów, dnia 26.09.2018 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: RS.I.271.22.2018   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację