Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi (I)

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

10 Grudzień 2019
Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów...

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

07 Grudzień 2019
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów...

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

29 Listopad 2019
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

29 Listopad 2019
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów...

Ogłoszenie o zamówieniu

22 Listopad 2019
Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

21 Listopad 2019
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów...

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

14 Listopad 2019
Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

05 Listopad 2019
Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

17 Październik 2019
Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów...

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

04 Październik 2019
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 Wrzesień 2019
Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

02 Wrzesień 2019
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła...