Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2007

18

21 Marzec 2007
w sprawie: zwolnienia od podatku od środków transportowych autobusów szkolnych w roku 2007...

17

21 Marzec 2007
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2007 rok....

16

16 Luty 2007
w sprawie: Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia...

15

16 Luty 2007
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok....

14

16 Luty 2007
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy...

13

16 Luty 2007
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żarnów...

12

16 Luty 2007
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady i Komisji na 2007 rok...

11

16 Luty 2007
w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków....

10

16 Luty 2007
w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007....

9

16 Luty 2007
w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2007 do celów obliczenia podatku rolnego...

8

16 Luty 2007
w sprawie: określenia stawki podatku leśnego na rok 2007...

7

16 Luty 2007
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007...