Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

04 Październik 2019
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

02 Wrzesień 2019
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

28 Sierpień 2019
Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

28 Sierpień 2019
Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

26 Sierpień 2019
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

13 Sierpień 2019
Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice       Żarnów, dnia 13.08.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.22.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

13 Sierpień 2019
Żarnów, dnia 13.08.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.21.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

24 Lipiec 2019
Żarnów, dnia 17.07.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.19.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację