Uchwała Nr XXXIX/276/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2022 r.


  W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

  ilość wyświetleń: 271
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-02-21 09:42:39 Monika Kurzyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-02-21 09:42:39 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra