IGKW.Z.271.8.2022 Dostawa paliwa wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby Gminy Żarnów


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.8.2022
  "Dostawa paliwa wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby Gminy Żarnów"

  Data

  Tytuł Pliki
  17.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  17.06.2022 SWZ PDF
  17.06.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ - NIEAKTUALNY DOC
  17.06.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  17.06.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  17.06.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  17.06.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 5 do SWZ - NIEAKTUALNY PDF
  17.06.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 6 do SWZ PDF
  24.06.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  24.06.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  24.06.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  24.06.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ - OBOWIĄZUJĄCY DOC
  24.06.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 5 do SWZ - OBOWIĄZUJĄCY PDF
  05.07.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  11.07.2022 Zawiadomienie o rostrzygnięciu PDF

  ilość wyświetleń: 150
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-06-17 11:42:14 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-06-17 11:42:14 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra