IGWK.Z.271.10.2022 Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.10.2022
  "Doposażenie i rozbudowa insfrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie"

  23.08.2022

  Data

  Tytuł Pliki
  23.08.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  23.08.2022 SWZ PDF
  23.08.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  23.08.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  23.08.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  23.08.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  23.08.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  23.08.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7A do SWZ PDF
  23.08.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7B do SWZ PDF
  23.08.2022 Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  23.08.2022 Przedmiar robót dla części I - załącznik Nr 9A do SWZ PDF
  23.08.2022 Przedmiar robót dla części II - załącznik Nr 9B do SWZ PDF
  23.08.2022 Dokumentacja techniczna dla części I - załącznik Nr 10A do SWZ ZIP
  23.08.2022 Dokumentacja techniczna dla części II - załącznik Nr 10B do SWZ ZIP
  23.08.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  07.09.2022 Informacja o kwocie PDF
  19.09.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF

  ilość wyświetleń: 198
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-08-23 19:11:47 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-08-23 19:11:47 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra