IGWKZ.Z.271.12.2022 Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Żarnowie w ramach projektu Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.12.2022
  "Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Żarnowie"

  Data

  Tytuł Pliki
  26.09.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  26.09.2022 SWZ PDF
  26.09.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  26.09.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  26.09.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  26.09.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  26.09.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  26.09.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 6 do SWZ PDF
  26.09.2022 Dokumentacja techniczna - załącznik Nr 7 do SWZ ZIP
  26.09.2022 Przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SWZ PDF
  26.09.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 9 do SWZ PDF
  11.10.2022 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania PDF
  11.10.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  13.12.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF

  ilość wyświetleń: 233
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-09-26 07:30:47 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-09-26 07:30:47 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra