2010 rok


  Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

  1.

  Wiktor Macierzyński

  Przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie

  Treść

   2. Stefan Agatowski
  Radny Gminy Żarnów
   Treść
   3. Wojciech Baran
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   4. Sławomir Błażejewski
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   5. Leszek Czyżykowski
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   6. Sylweryneusz Dylewski
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   7. Zdzisław Filipek Radny Gminy Żarnów  Treść
   8. Krzysztof Gawryś
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   9. Mirosław Gierczak
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   10. Joanna Grodzicka
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   11. Zenon Jęcek
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   12. Marek Kubiszewski
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   13 Marek Łubowski
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   14. Krzysztof Smak Radny Gminy Żarnów  Treść
   15. Janusz Śpiewak
  Radny Gminy Żarnów  Treść
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

  ilość wyświetleń: 992
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-02-02 11:24:47 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-02-02 11:24:47 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra