Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Opoczyńskim


  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE / MEDIACJA

  Dla kogo pomoc?

  - osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku,

  - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

   

  NUMER TELEFONU W CELU UMÓWIENIA WIZYTY

  I, II i III PUNKT – 44 741 49 08 (Nieodpłatna pomoc prawna / Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie / Mediacja)
   

  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

  Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna / nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego


  ilość wyświetleń: 805
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-01-05 00:00:00 Powiat Opoczyński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-01-05 00:00:00 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra