Lista wszystkich artykułów z kategorii: Program współpracy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050/112/2022 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 listopada 2022 r.

10 Listopad 2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...