IGWK.Z.271.13.2021 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.13.2021
  "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów"
  Identyfikator postępowania: 7001e115-4851-41d4-8a03-15b76438603c

  Data

  Tytuł Pliki
  09.12.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  09.12.2021 SWZ PDF
  09.12.2021 Wykaz miejscowości - załącznik Nr 1 do SWZ XLS
  09.12.2021 Formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  09.12.2021 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  09.12.2021 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  09.12.2021 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  09.12.2021 Wykaz narzędzi - załącznik Nr 7 do SWZ DOC
  09.12.2021 Wykaz usług - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  09.12.2021 Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. - regulamin utrzymania czystości i porządku - załącznik Nr 9 do SWZ PDF
  09.12.2021 Uchwała Nr XXXVI/239/2021 Rady Gminy Żarnów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów - załącznik Nr 9a do SWZ PDF
  09.12.2021 Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  09.12.2021 Uchwała Nr XXXVI/240/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - załącznik Nr 10a do SWZ PDF
  09.12.2021 Wzór umowy - załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  09.12.2021 Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia - załącznik Nr 12 do SWZ PDF
  09.12.2021 Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia - załącznik Nr 13 do SWZ PDF
  13.12.2021 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  13.12.2021 Formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SWZ - 13.12.2021 DOC
  13.12.2021 Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia - załącznik Nr 12 do SWZ - 13.12.2021 PDF
  17.12.2021 r. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia PDF
  17.12.2021 r. Informacja z otwarcia ofert PDF
  03.01.2022 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania PDF

  ilość wyświetleń: 512
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-12-09 22:12:40 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-09 22:12:40 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra