Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.11.2021
  "Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Żarnów"

  Data

  Tytuł Pliki
  10.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  10.11.2021 SWZ PDF
  10.11.2021 Załącznik Nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PDF
  10.11.2021 Załącznik Nr 1a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia XLS
  10.11.2021 Załączniki Nr 2 - 4 do SWZ DOC
  10.11.2021

  Identyfikator postępowania na miniPortalu:

  175ac5d4-291f-4dd3-9159-aa64a0849f43

   
  17.11.2021 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  19.11.2021 Wyjaśnienia do treści SWZ CZ. 2 PDF
  19.11.2021 Wyjaśnienia do treści SWZ CZ. 3 PDF
  22.11.2021 Informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania PDF
  22.11.2021 Informacja z otwarcia ofert PDF
  06.12.2021 Zawiadomienie o wynikach postępowania PDF
  06.12.2021 Zawiadomienie o wynikach postępowania - sprostowanie PDF

  ilość wyświetleń: 309
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-11-10 20:22:00 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-11-10 20:22:00 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra