IGWK.Z.271.6.2022 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie w formule zaprojektuj i wybuduj


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.6.2022
  "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie" w formule zaprojektuj i wybuduj
  ID postępowania: c5d56fd0-9367-4304-b25c-b82f0e402949

  Data

  Tytuł Pliki
  09.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  09.05.2022 SWZ - wersja archiwalna PDF
  09.05.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  09.05.2022 Wykaz doświadczenia kierownika budowy do punktacji - załącznik Nr 1a do SWZ DOC
  09.05.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  09.05.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  09.05.2022 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik Nr 3a do SWZ DOC
  09.05.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 4 do SWZ - wersja archiwalna PDF
  09.05.2022 Wykaz osób- załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  09.05.2022 Wykaz robót budowlanych - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  09.05.2022 Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik Nr 7 do SWZ DOC
  09.05.2022 Wzór zobowiązania do oddania zasobów - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  09.05.2022 Program Funkcjonalno - Użytkowy - załącznik Nr 9 do SWZ ZIP
  09.05.2022 Decyzja nr 92/2019 - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  09.05.2022 Decyzje pozwolenie wodnoprawne - załącznik Nr 11 do SWZ ZIP
  09.05.2022 Dokumentacja geologiczna - załącznik Nr 12 do SWZ PDF
    AKTUALIZACJA 23.05.2022 R.  
  23.05.2022 Wyjaśnienie treści SWZ PDF
  23.05.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  23.05.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  23.05.2022 SWZ - wersja obowiązująca PDF
  23.05.2022 Wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ - wersja obowiązująca PDF
    AKTUALIZACJA 31.05.2022 R.  
  31.05.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  31.05.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  07.06.2022 Informacja o kwocie PDF
  08.06.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  02.08.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 831
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-05-09 07:54:04 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-05-09 07:54:04 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra