Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.11.2022
  "Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów"

  Data

  Tytuł Pliki
  08.09.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  08.09.2022 SWZ PDF
  08.09.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ - NIEAKTUALNY DOC
  08.09.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  08.09.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  08.09.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  08.09.2022 Wykaz robót - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  08.09.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  08.09.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SWZ PDF
  08.09.2022 Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 1 - NIEAKTUALNA ZIP
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 2 ZIP
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 3 ZIP
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 4 ZIP
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 5 ZIP
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 6 ZIP
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 7 ZIP
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 8 ZIP
  08.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 9 ZIP
  08.09.2022 Przedmiary robót - załącznik Nr 10 do SWZ ZIP
  08.09.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  13.09.2022 Wyjaśnienie do treści postępowania PDF
  15.09.2022 Wyjaśnienie do treści postępowania PDF
    AKTUALIZACJA 21.09.2022 R.  
  21.09.2022 Wyjaśnienie do treści postępowania PDF
  21.09.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  21.09.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  21.09.2022 Formularz ofertowy - obowiązujący od 21.09.2022 r. DOC
  21.09.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZADANIE 1 ZIP
  28.09.2022 Informacja o kwocie PDF
  28.09.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  24.10.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 466
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-09-08 06:30:58 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-09-08 06:30:58 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra