IGWK.Z.271.9.2022 Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Żarnów - Modernizacja sieci wodociągowej Chełsty Jasion


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.9.2022
  "Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Żarnów - Modernizacja sieci wodociągowej Chełsty Jasion"

  Data

  Tytuł Pliki
  09.08.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  09.08.2022 SWZ PDF
  09.08.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  09.08.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  09.08.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  09.08.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  09.08.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  09.08.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SWZ PDF
  09.08.2022 Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  09.08.2022 Mapy sytuacyjne - załącznik Nr 9 do SWZ ZIP
  09.08.2022 Przedmiar robót - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  09.08.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  24.08.2022 Informacja o kwocie PDF
  25.08.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  30.09.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 317
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-08-09 06:07:29 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-08-09 06:07:29 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra