Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.15.2022
  "Modernizacja obiektu sportowego w Pilichowicach"

  Data

  Tytuł Pliki
  09.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  09.11.2022 SWZ PDF
  09.11.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  09.11.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  09.11.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  09.11.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  09.11.2022 Wykaz robót - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  09.11.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  09.11.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SWZ PDF
  09.11.2022 Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 8 do SWZ PDF
  09.11.2022 Identyfikator postępowania - załącznik Nr 9 do SWZ PDF
  21.11.2022 Wyjaśnienia do treści postępowania PDF
  21.11.2022 Przedmiar  robót XLSX
  24.11.2022 Informacja o kwocie PDF
  24.11.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  28.11.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 247
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-11-09 21:59:31 Tomasz Wełna
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-11-09 21:59:31 przez Tomasz Wełna
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra