IGWK.Z.271.17.2022 Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż w formule zaprojektuj i wybuduj


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.17.2022
  "Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż w formule zaprojektuj i wybuduj"

  Data

  Tytuł Pliki
  23.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  23.11.2022 SWZ PDF
  23.11.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  23.11.2022 PFU - załącznik Nr 2 do SWZ PDF
  23.11.2022 Załącznik nr 1 do PFU XLSX
  23.11.2022 Załącznik nr 2 do PFU XLSX
  23.11.2022 Instrukcja wypełniania JEDZ - załącznik Nr 3 do SWZ PDF
  23.11.2022 JEDZ wersja PDF - załącznik Nr 4 do SWZ PDF
  23.11.2022 JEDZ wersja elektroniczna - załącznik Nr 4 do SWZ XML
  23.11.2022 Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  23.11.2022 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  23.11.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7  do SWZ PDF
  23.11.2022 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  23.11.2022 Oświadczenie o aktualności informacji - załącznik Nr 9 do SWZ DOC
  23.11.2022 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik Nr 10 do SWZ DOC
  23.11.2022 Wykaz dostaw - załącznik Nr 11 do SWZ DOC
  23.11.2022

  Wykaz usług - załącznik Nr 12 do SWZ

  DOC
  09.12.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  19.12.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  19.12.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  23.12.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  27.12.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  27.12.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  27.12.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  27.12.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7  do SWZ - OBOWIĄZUJĄCY DOC
  27.12.2022 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik Nr 8 do SWZ - OBOWIĄZUJĄCY DOC
  27.12.2022 Wykaz dostaw - załącznik Nr 11 do SWZ - OBOWIĄZUJĄCY DOC
  27.12.2022 Załącznik nr 2 do PFU - OBOWIĄZUJĄCY PDF
  04.01.2023 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zadania PDF
  04.01.2023 Informacja z otwarcia ofert PDF

  ilość wyświetleń: 1512
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-11-23 16:54:36 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-11-23 16:54:36 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra