IGWK.Z.271.13.2022 Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żarnowie w ramach projektu Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie


  Ogłoszenie o zamówieniu IGKW.Z.271.13.2022
  "Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żarnowie"

  Data

  Tytuł Pliki
  26.09.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  26.09.2022 SWZ PDF
  26.09.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  26.09.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  26.09.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  26.09.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  26.09.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  26.09.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 6 do SWZ - NIEOBOWIĄZUJĄCY PDF
  26.09.2022 Dokumentacja techniczna - załącznik Nr 7 do SWZ ZIP
  26.09.2022 Przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SWZ - NIEOBOWIĄZUJACY PDF
  26.09.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 9 do SWZ PDF
  06.10.2022 Zmiana treści SWZ 06.10.2022 r. PDF
  06.10.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.10.2022 r. PDF
  10.10.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  10.10.2022 Dokumentacja techniczna dot. ścianek oporowych ZIP
  20.10.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  20.10.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  20.10.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  20.10.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 6 do SWZ - OBOWIĄZUJĄCY PDF
  25.10.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  25.10.2022 Przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SWZ  - NIEOBOWIĄZUJĄCY PDF
  31.10.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  31.10.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  31.10.2022 Przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SWZ  - OBOWIĄZUJĄCY PDF
  31.10.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  09.11.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ PDF
  09.11.2022 Zmiana treści SWZ PDF
  09.11.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
  16.11.2022 Informacja o kwocie PDF
  16.11.2022 Informacja o złożonych ofertach PDF
  13.12.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF

  ilość wyświetleń: 909
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-09-26 07:40:20 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-09-26 07:40:20 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra