Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

   1.

  Macierzyński Wiktor

   Przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie

  Treść

  2.
  Jęcek Zenon
   Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   3. Agatowski Stefan
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   4. Baran Wojciech
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   5. Błażejewski Sławomir
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   6. Czyżykowski Leszek
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   7. Dylewski Sylweryneusz
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   8. Filipek Zdzisław
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   9. Gawryś Krzysztof  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   10. Gierczak Mirosław
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   11. Grodzicka Joanna
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   12. Kubiszewski Marek
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   13. Łubowski Marek
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   14. Smak Krzysztof
   Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
   15. Śpiewak Janusz
   Radny Rady Gminy w Żarnowie
   Treść
   
   

  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
  Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  ilość wyświetleń: 989
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-07-12 09:58:01 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-07-12 09:58:01 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra