Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

  1.

  Krzysztof Gawryś

  Przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie

  Treść

    Krzysztof Gawryś
     Treść
    Krzysztof Gawryś
  Wyjaśnienie do oświadczenia
   Treść
  2.
  Joanna Grodzicka
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żarnowie  Treść
    Joanna Grodzicka
  Korekta
  Treść
  3. Stefan Agatowski
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  4. Wojciech Baran
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
    Wojciech Baran
  Korekta
  Treść
  5. Sławomir Błażejewski
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  6. Leszek Czyżykowski
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  7. Sylweryneusz Dylewski
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  8. Zdzisław Filipek
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
    Zdzisław Filipek
  Korekta
   Treść
  9. Wiktor Macierzyński
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  10. Mirosław Gierczak
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  11. Zenon Jęcek  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  12. Marek Kubiszewski
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  13. Marek Łubowski
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
    Marek Łubowski
  Korekta  Treść
  14. Krzysztof Smak
  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
  15. Janusz Śpiewak
  Radny Rady Gminy w Żarnowie
   Treść
   
   

  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
  Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  ilość wyświetleń: 1607
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2013-05-06 05:54:25 Monika Kurzyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-05-06 05:54:25 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra