Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji (Budowa farmy fotowoltaicznej w Obrębie Żarnów)

21 Lipiec 2021
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowa farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Wody Polskie)

19 Lipiec 2021
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.06.2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb....

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia (budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Zdyszewice)

18 Czerwiec 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania, że w dniu 16.06.2021 r. zostało wydane przez Wojta Gminy Żarnów postanowienie znak POŚK.R.6220.3.2021...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (budowa elektrowni fotowoltaicznej Myślibórz powiat opoczyński)

07 Czerwiec 2021
Budowa systemu fotowoltaicznego Myślibórz, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej Mocy do 1 MW, na działkach nr...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej)

26 Maj 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: Budowie stacji...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Przebudowa drogi Ławki-Młynek-Siedlów)

18 Maj 2021
Przebudowa drogi Ławki-Młynek-Siedlów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Budowa farmy fotowoltaicznej w Obrębie Żarnów)

05 Maj 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 1 kwietnia 2021 r. o wydanie...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa stawu ziemnego przebudowa rowu)

26 Kwiecień 2021
Państwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia o wszczęciu, na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,...

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji (rozbudowa restauracji z częścią hotelową)

26 Kwiecień 2021
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony postępowania o wydanej w dniu 23.04.2021 decyzji znak: POŚK.R.6220.10.2021...

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji Rozbudowa restauracji z częścią hotelową...

15 Kwiecień 2021
Rozbudowa restauracji z częścią hotelową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 370/2, 371/2, 369/2 i 534...