Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia (ZP)

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowa budynku świetlicy w Trojanowicach)

20 Czerwiec 2022
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 173, 213, 214, 585, 217 obręb Trojanowice, gm....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (rozbudowa świetlicy w Trojanowicach)

26 Maj 2022
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, na działkach nr ewid. 213, 214, 173, 217, 218/1, obręb Trojanowice, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia)

18 Marzec 2022
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z budową słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na działkach nr ewid....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia)

07 Luty 2022
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z budową słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, na działkach nr ewid....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach)

25 Styczeń 2022
Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 520, obręb Zdyszewice, gm. Żarnów....

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY)

31 Grudzień 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na działce nr ewid. 2029/2, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego I przygotowaniu projektu decyzji z dniem 06.12.2021 r. (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY)

06 Grudzień 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na działce nr ewid. 2029/2, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa elektroenergetycznej linii kablowej)

13 Wrzesień 2021
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z rurą RHDPE od projektowanej mufy kablowej do projektowanego słupa linii...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci gazowej)

13 Sierpień 2021
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid. 968, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (świetlica wiejska Trojanowice)

11 Sierpień 2021
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 173, 213, 214, 585, 217 obręb Trojanowice, gm....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (budowa elektroenergetycznej linii kablowej)

11 Sierpień 2021
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z rurą RHDPE od projektowanej mufy kablowej do projektowanego słupa linii...