Ogłoszenie o zamówieniu OSP.271.1.2022
  "Budowa sceny plenerowej w miejscowości Żarnów"

  Data

  Tytuł Pliki
  11.07.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  11.07.2022 SWZ PDF
  11.07.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  11.07.2022 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  11.07.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  11.07.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 4 do SWZ DOC
  11.07.2022 Wykaz robót - załącznik Nr 5 do SWZ DOC
  11.07.2022 Wykaz osób - załącznik Nr 6 do SWZ DOC
  11.07.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 7 do SWZ PDF
  11.07.2022 Oświadczenie dot. doświadczenia kierownika budowy - załącznik Nr 8 do SWZ DOC
  11.07.2022 Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 9 do SWZ ZIP
  11.07.2022 Przedmiary robót - załącznik Nr 10 do SWZ PDF
  11.07.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 11 do SWZ PDF
  26.07.2022 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zadania PDF
  27.07.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF

  ilość wyświetleń: 157
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-07-10 20:42:09 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-07-10 20:42:09 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra