OSP.271.2.2022 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Topolice


  Ogłoszenie o zamówieniu OSP.271.2.2022
  "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Topolice"

  Data

  Tytuł Pliki
  25.07.2022 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  25.07.2022 SWZ PDF
  25.07.2022 Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SWZ DOC
  25.07.2022 Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 2 do SWZ DOC
  25.07.2022 Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik Nr 3 do SWZ DOC
  25.07.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 4 do SWZ - NIEAKTUALNY PDF
  25.07.2022 Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 5 do SWZ - NIEAKTUALNY DOC
  25.07.2022 Identyfikator postępowania- załącznik Nr 6 do SWZ PDF
  28.07.2022 Wyjaśnienia do treści SWZ 28.07.2022 r. PDF
  28.07.2022 Wzór umowy - załącznik Nr 4 do SWZ - OBOWIĄZUJĄCY PDF
  28.07.2022 Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 5 do SWZ - OBOWIĄZUJĄCY DOC
  02.08.2022 Informacja o kwocie PDF
  02.08.2022 Informacja z otwarcia ofert PDF
  10.08.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

  ilość wyświetleń: 162
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-07-25 06:02:50 Agnieszka Tyczyńska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-07-25 06:02:50 przez Agnieszka Tyczyńska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra