Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2020 r.

17 Luty 2020
W sprawi sprzedaży używanej koparko - ładowarki CASE SLE 580 stanowiącej własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na 2020 rok...

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020 rok...

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2020 rok...

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...

Zarządzenie Nr 12a/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2020 r.

31 Styczeń 2020
W sprawie planu dofinansowania na 2020 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2020 r.

31 Styczeń 2020
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach...

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2020 r.

31 Styczeń 2020
W sprawie zaciągnęcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2020 r.

31 Styczeń 2020
W sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Renowacja rynku w Żarnowie" realizowanego z udziałem środków z...