Lista wszystkich artykułów z kategorii: 2018 rok

1

08 Czerwiec 2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy...