Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym (Koło Łowieckie Ryś)


  OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Żarnów działając na podstawie art.42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), że na terenie obwodu łowieckiego nr 236 odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „Ryś 13” w Kielcach.

  Polowania zbiorowe odbędą się w następujących terminach:

  12.11.2022 r. – w godzinach od 7.00 do 16.00,

  13.11.2022 r. – w godzinach od 7.00 do 16.00,

  26.11.2022 r. – w godzinach od 7.00 do 15.00,

  10.12.2022 r. – w godzinach od 7.30 do 15.00,

  27.12.2022 r. – w godzinach od 7.30 do 15.00,

  28.12.2022 r. – w godzinach od 7.30 do 15.00,

  29.12.2022 r. – w godzinach od 7.30 do 15.00,

  30.12.2022 r. – w godzinach od 7.30 do 15.00,

  31.12.2022 r. – w godzinach od 7.30 do 15.00,

  06.01.2023 r. – w godzinach od 7.00 do 15.00,

  14.01.2023 r. – w godzinach od 7.00 do 15.00,

  21.01.2023 r. – w godzinach od 7.00 do 15.00,

  28.01.2023 r. – w godzinach od 7.30 do 15.00,

   

  Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 116
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-10-24 13:03:11 Emilia Piekielnik
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-10-24 13:03:11 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra