Obwieszczenie o decyzji odmownej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY)


  Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr „OPC4465A” wrazz wewnętrzną linią zasilającą i instalacją zasilającą, na działce nr ewid. 586/1 obręb Trojanowice, gmina Żarnów


  ilość wyświetleń: 116
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2022-09-26 11:54:20 Michał Borończyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-09-26 11:54:20 przez Łukasz Dusza
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra