Rejestracja urodzeń


  URODZENIA

   

         1.      Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

         2.      Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. 

               W takim wypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce ''Uwagi'', że dziecko urodziło

               się martwe; aktu zgonu nie sporządza się.

         3.      Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

                 ·         ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy

                  porodzie;

                 ·         lekarz albo położna.

  4.    Akt urodzenia sporządza sie na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka 

          wystawionego przez lekarza, położna lub zakład opieki zdrowotnej.

  5.    Do sporządzenia aktu urodzenia wymagane są następujące dokumenty:

        -  dowody osobiste rodziców,

        -  odpis skrócony aktu (nie dotyczy gdy akt znajduje się w tutejszym USC):

                > małżeństwa (jeżeli matka jest zamężna);

                > małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla matki rozwiedzionej) zgonu męża (dla matki 

                   owdowiałej)

        -  w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, jeżeli dziecko ma być uznane przez ojca  dziecka –

           konieczna jest obecność obojga rodziców.


  ilość wyświetleń: 217
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra