Zaświadczenia o zameldowaniu (poświadczenie zameldowania).


  II. zaświadczenie o zameldowaniu /poświadczenie zameldowania/

  Wymagane dokumenty:
  Przyjmowanie: (wnioski dostępne w Urzędzie Gminy, pokój Nr 11)
  - wniosek o wydanie zaświadczenia o aktualnym zameldowaniu na terenie gminy,
  - wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu na terenie gminy,
  Do wglądu:
  -dokument z fotografią potwierdzający tożsamość osoby (dowód osobisty, legitymacja).
  Podstawa prawna:
  Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
  U. Nr 30, poz. 168), tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).
  Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy, pokój Nr 11.
  Termin załatwiania sprawy:
  Nie później niż w terminie 7 dni.
  Opłaty skarbowe:
  - za zaświadczenie (poświadczenie) - 17 zł,
  Dodatkowe informacje:
  Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie osobie, która złożyła wniosek.


  ilość wyświetleń: 150
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-02-16 11:42:56 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-02-16 11:42:56 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra