Zawarcie małżeństwa


  ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA 
  
  1.   Wiek osób uprawnionych do zawarcia małżeństwa: mężczyzna i kobieta – 18 lat ukończonych.
  
  2.   Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana przedstawić:
  
  ·     dokument stwierdzający tożsamość;
  
  ·     odpis skrócony aktu urodzenia;
  
  ·     dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa.
  
  ·     złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  
  ·     złozyc zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  
  3.   Wymagane dokumenty (zostają w USC):
  
  ·     panna i kawaler – odpisy skrócone aktów urodzenia;
  
  ·     wdowiec/a - odpisy skrócone aktów urodzenia,odpisy skrócone aktu poprzedniego małżeństwaodpis skrócony aktu zgonu byłego małżonka;
  
  ·     rozwiedziony/a - odpisy skrócone aktów urodzenia,odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie; 
  
  Ślub cywilny (termin złożenia zapewnienia na miesiąc przed zawarciem związku małżeńskiego):
  
  1.   Przedstawienie w/w dokumentów;
  
  2.   Złożenie zapewnienia;
  
  3.   Opłata 75 zł – ogółem ( lub więcej gdy odpisy aktów bez pobranej opłaty )
  
  4.   W dniu ślubu nowożeńcy zgłaszają się z:
  
  ·     dowodami osobistymi swoimi i świadków ( 18 lat ),
  
  ·     obrączkami. 
  
  Ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnymi:
  
  1.   Przynajmniej jedno z przyszłych małżonków zameldowane na terenie gminy
  
  2.   Przedstawienie w/w dokumentów;
  
  3.   Złożenie zapewnienia;
  
  4.   Opłata 84 zł – ogółem ( lub więcej gdy odpisy aktówbez pobranej opłaty );
  
  5.   Odebranie zaświadczenia dla duchownego (zaświadczenie ważne 3 miesiące). 
  
  Po zawarciu małżeństwa:
  
  1.   Obowiązek przemeldowania się pod adres, gdzie małżonkowie będą zamieszkiwać po zawarciu małżeństwa – wymiana DO
  
  2.   Zgłosić sie po odbiór 3 sztuk odpisu skróconego aktu małżeństwa do USC na terenie tej gminy, gdzie odbył się ślub.
  

  ilość wyświetleń: 470
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-04-07 09:21:43 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-04-07 09:21:43 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra