Lista wszystkich artykułów z kategorii: Budżet Gminy na rok 2012

31

27 Kwiecień 2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok...

27

19 Kwiecień 2012
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2012-2020...

28

19 Kwiecień 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok....

16

20 Luty 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok...

10

06 Luty 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok...

16

03 Luty 2012
w sprawie: opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żarnów...

11

27 Styczeń 2012
w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej...

10

27 Styczeń 2012
w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej...

9

27 Styczeń 2012
w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej...

8

20 Styczeń 2012
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok...

89

12 Styczeń 2012
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012 rok...

514

12 Styczeń 2012
w sprawie: opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Żarnów...