Lista wszystkich artykułów z kategorii: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Odpowiedź na propozycje zmian zgłoszonych do projektu uchwały Rady Gminy Żarnów

22 Marzec 2021
W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Projekt Uchwały zgłoszony do konsultacji - po poprawkach

17 Marzec 2021
W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Formularz konsultacyjny z uwagami Koło Gospodyń Wiejskich 40 PLUS w Niemojowicach

12 Marzec 2021
W sprawie określenia trybu powowływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Formularz konsultacyjny z uwagami Zarządu Stowarzyszenia Skórkowice i okolice

05 Marzec 2021
W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 lutego 2021 r.

18 Luty 2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy żarnów w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania...

Projekt Uchwały zgłoszony do konsultacji

18 Luty 2021
W sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego...

Wniosek

28 Styczeń 2021
Wniosek o powołanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego...