Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (przebudowa drogi Chełsty-Jasion)

26 Sierpień 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Wody Polskie)

20 Sierpień 2021
Wykonanie przejścia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu 3xHDPE wraz z kablami Z-XOTKtsd 36J, XzTKMXpw2x2x0,8 pod dnem rzeki Czarna w...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Budowa farmy fotowoltaicznej w Obrębie Żarnów)

03 Sierpień 2021
Budowa farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 1051 w obrębie Żarnów, Gmina Żarnów...

Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji (Budowa farmy fotowoltaicznej w Obrębie Żarnów)

21 Lipiec 2021
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowa farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Wody Polskie)

19 Lipiec 2021
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.06.2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie (Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4401J)

02 Lipiec 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4401J w miejscowości Żarnów na działce 2029...

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia (budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Zdyszewice)

18 Czerwiec 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania, że w dniu 16.06.2021 r. zostało wydane przez Wojta Gminy Żarnów postanowienie znak POŚK.R.6220.3.2021...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (budowa elektrowni fotowoltaicznej Myślibórz powiat opoczyński)

07 Czerwiec 2021
Budowa systemu fotowoltaicznego Myślibórz, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej Mocy do 1 MW, na działkach nr...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej)

26 Maj 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na: Budowie stacji...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Przebudowa drogi Ławki-Młynek-Siedlów)

18 Maj 2021
Przebudowa drogi Ławki-Młynek-Siedlów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Budowa farmy fotowoltaicznej w Obrębie Żarnów)

05 Maj 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 1 kwietnia 2021 r. o wydanie...