Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą o mocy do 1/7MW)

07 Lipiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 3 lipca 2020 roku...

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilichowice)

04 Lipiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 61 64/1 i 64/2 obręb Chełsty)

26 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Bubowa Farmy Fotowoltaicznej na działce nr 46/2 w miejscowości Ruszenice)

26 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...

Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Bubowa Farmy Fotowoltaicznej na części działek nr 22/4 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 w miejscowości Ruszenice)

26 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilichowice)

16 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji...

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach nr 61 64/1 i 64/2 obręb Chełsty)

09 Czerwiec 2020
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa Farmy Fotowoltaicznej na części działek nr 22/4 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 w miejscowości Ruszenice)

15 Maj 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie złożonego wniosku w dniu 11 maja 2020 roku...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa Farmy Fotowoltaicznej na działce nr 46/2 w miejscowości Ruszenice)

15 Maj 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie złożonego wniosku w dniu 11 maja 2020 roku...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (odprowadzanie wód kopalnianych)

13 Maj 2020
Państwowe Gospodarstwo Wodne /Wody Polskie/...

Obwieszcze o wszczęciu postępowania (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilichowice)

22 Kwiecień 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie złożonego wniosku w dniu 14 kwietnia 2020 roku...

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu (Programu Ochrony Środowiska...)

06 Marzec 2020
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska Gminy Żarnów na...