Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia (ZP)

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY)

31 Grudzień 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na działce nr ewid. 2029/2, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego I przygotowaniu projektu decyzji z dniem 06.12.2021 r. (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY)

06 Grudzień 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na działce nr ewid. 2029/2, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa elektroenergetycznej linii kablowej)

13 Wrzesień 2021
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z rurą RHDPE od projektowanej mufy kablowej do projektowanego słupa linii...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci gazowej)

13 Sierpień 2021
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid. 968, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (świetlica wiejska Trojanowice)

11 Sierpień 2021
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 173, 213, 214, 585, 217 obręb Trojanowice, gm....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (budowa elektroenergetycznej linii kablowej)

11 Sierpień 2021
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z rurą RHDPE od projektowanej mufy kablowej do projektowanego słupa linii...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (budowa sieci gazowej)

16 Lipiec 2021
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid. 968, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (świetlica wiejska Trojanowice)

15 Lipiec 2021
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 173, 213, 214, 585, 217 obręb Trojanowice, gm....

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (świetlica wiejska Malenie)

12 Lipiec 2021
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, na działce nr ewid. 18/7, obręb Malenie,...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa boiska sportowego)

22 Czerwiec 2021
Budowa boiska sportowego, na działce nr ewid. 158/2, obręb Dłużniewice, gm. Żarnów....

Obwieszczenie o decyzji odmownej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej)

21 Czerwiec 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401I wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów nr...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (świetlica wiejska Malenie)

11 Czerwiec 2021
Rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, na działce nr ewid. 18/7, obręb Malenie,...