Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia (ZP)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa boiska sportowego)

22 Maj 2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji z dniem 21.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY)

10 Maj 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na działce nr ewid. 2029, obręb Żarnów, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji (Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY)

28 Kwiecień 2021
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401I wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowa boiska sportowego i budynku socjalnego)

09 Marzec 2021
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem podziemnych wód opadowych, na działce nr...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (Budowa boiska sportowego i budynku socjalnego)

17 Luty 2021
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem podziemnych wód opadowych, na działce nr...

Obwieszczenie o decyzji kończońcej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Strażnica OSP Chełsty)

02 Listopad 2020
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP, na działkach nr ewid. 175, 176, obręb Chełsty, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przygotowaniu projektu decyzji (Strażnica OSP Chełsty)

30 Wrzesień 2020
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP, na działkach nr ewid. 175, 176, obręb Chełsty, gm. Żarnów...

Obwieszczenie o decyzji kończońcej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa dostrzegalni przeciwpożarowej)

30 Kwiecień 2020
Budowa dostrzegalni (wieży) przeciwpożarowej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w leśnictwie Myślibórz, na działce nr ewid. 357, obręb...

Obwieszczenie o decyzji odmownej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej)

21 Kwiecień 2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PLAY nr OPC4401I wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce oznaczona w ewidencji gruntów...

Obwieszczenie o decyzji kończącej - budowa sieci elektroenergetycznej w Miedznej Murowanej

24 Styczeń 2019
budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej na działkach nr ew. 426, 425, 431, 430, 432, 1438/1...