Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia (ZP)

Obwieszczenie

22 Grudzień 2017
zagospodarowanie brzegu zalewu Miedzna Murowana na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1438/1, 389, 551, 364 położone w miejscowości Miedzna...

Obwieszczenie

20 Grudzień 2017
budowa budynku obsługi turystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1438/1 położona w miejscowości...

Obwieszczenie

12 Grudzień 2017
inwestycja celu publicznego obiektu infrastruktury technicznej polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/04kV...

Obwieszczenie

07 Listopad 2017
...