Lista wszystkich artykułów z kategorii: Opinie RIO

16

11 Lipiec 2012
w sprawie: opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żarnów...

180

11 Lipiec 2012
w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej...