Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi (I)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

24 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 13.06.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.15.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

19 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 13.06.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.16.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

14 Czerwiec 2019
Żarnów, dnia 14.06.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.17.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...