Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi (I)

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

10 Grudzień 2020
Zagospodarowanie centrum Żarnowa...

Informacja na podsatwie art. 86 ust.5 ustawa PZP

08 Grudzień 2020
"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów"...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

01 Grudzień 2020
Zagospodarowanie centrum Żarnowa...

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

27 Listopad 2020
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów...

Informacja na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

24 Listopad 2020
Zagospodarowanie centrum Żarnowa...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

09 Listopad 2020
Zagospodarowanie centrum Żarnowa...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09 Październik 2020
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie Wykonanie kotłowni na pellet wraz z instalacją C.O....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01 Październik 2020
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów...

Informacja na podsatwie art. 86 ust.5 ustawa PZP

25 Wrzesień 2020
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie"...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09 Wrzesień 2020
Przebudowa drogi gminnej Marcinków – Myślibórz – Ruszenice Nr 107355E...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

03 Wrzesień 2020
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie” Wykonanie kotłowni na pellet wraz z instalacją C.O....

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

31 Sierpień 2020
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie" Część 1 - wykonanie kotłowni na pellet wraz z instalacją C.O....