Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi (I)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 Czerwiec 2020
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów os. Bartoszewicza nr ew. dz. 251...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 Czerwiec 2020
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292, 258...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

15 Czerwiec 2020
"Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. dziłki 292, 258"...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

15 Czerwiec 2020
"Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości Żarnów os. Bartoszewicza nr ew. dz. 251"...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

28 Maj 2020
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów os. Bartoszewicza nr ew. dz. 251...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

28 Maj 2020
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. działki 292, 258...

Ogłoszenie o zamówieniu

21 Maj 2020
Dostawa, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów...

Informacja na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

20 Maj 2020
Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowości Nadole...

Informacja na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

20 Maj 2020
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice...

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowosci Nadole

28 Kwiecień 2020
Przebudowa drogi gminnej Nr 107011E w miejscowosci Nadole...

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice

28 Kwiecień 2020
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topolice...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Renowacja rynku w Żarnowie

16 Kwiecień 2020
Renowacja rynku w Żarnowie...