Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi (I)

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

17 Październik 2019
Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów...

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

04 Październik 2019
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 Wrzesień 2019
Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

02 Wrzesień 2019
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła...

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

28 Sierpień 2019
Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie...

Informacja na podstwie art. 86 ust.5 ustawy PZP

28 Sierpień 2019
Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

26 Sierpień 2019
Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Żarnów)

16 Sierpień 2019
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Żarnów została przeznaczona do dzierżawy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

13 Sierpień 2019
Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice       Żarnów, dnia 13.08.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.22.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

13 Sierpień 2019
Żarnów, dnia 13.08.2019 r.       Zamawiający: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów      Znak sprawy: IGWK.Z.271.21.2019   Gmina Żarnów w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację...

Informacja o wyniku przetargu (nieruchumości położone we wsi Malenie)

29 Lipiec 2019
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości informację o wynik przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...