Lista wszystkich artykułów z kategorii: Rozeznania cenowe (do 31.12.2020 r.)

Rozeznanie cenowe

10 Sierpień 2020
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag...

Rozeznanie cenowe - unieważnione

06 Sierpień 2020
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”...

Zapytanie ofertowe

28 Lipiec 2020
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” realizowanym...

Zapytanie ofertowe

17 Lipiec 2020
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”...

Rozeznanie cenowe

24 Czerwiec 2020
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wykonanie i dostawa tabliczek pamiątkowych - Odnawialne źródła energii na terenie...

Rozeznanie cenowe

23 Czerwiec 2020
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wykonanie i dostawa tabliczek pamiątkowych...

Rozeznanie cenowe

23 Czerwiec 2020
Budowa sceny w Żarnowie...

Rozeznanie cenowe

05 Czerwiec 2020
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy dróg na terenie Gminy Żarnów...

Rozeznanie cenowe

12 Luty 2020
Dostawa i ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Topolicach w ilości 130 m2 w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego...

Rozeznanie cenowe

12 Luty 2020
Zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń małej architektury w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2020...

Rozeznanie cenowe - unieważnione

03 Luty 2020
Dostawa i ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Topolicach w ilości 130 m2 w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego...

Rozeznanie cenowe - unieważnione

31 Styczeń 2020
Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń małej architektury w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2020...