Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2010

195

01 Luty 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok...

194

01 Luty 2011
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegi wykonania budżetu gminy Żarnów za I półrocze roku budżetowego...

193

01 Luty 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok...

192

01 Luty 2011
w sprawie: podjęcia partnerstwa ze Stowarzyszeniem PROREW w Kielcach w zakresie realizacji projektów Realizowany w ramach Działania 6.3 Priorytetu VI...

191

01 Luty 2011
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej minie komunalne Gminy...

189

01 Luty 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok...

190

01 Luty 2011
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji....

188

01 Luty 2011
w sprawie: zmiany uchwały XXXI/136/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości...

187

01 Luty 2011
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi...

186

01 Luty 2011
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...

185

01 Luty 2011
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...

184

01 Luty 2011
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2010 rok...