Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2010

9

07 Styczeń 2011
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy...

6

13 Grudzień 2010
w sparwie zmian w budżecie gminy Żarnów na rok 2010....

5

13 Grudzień 2010
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowywania projektu nowego Statutu Gminy Żarnów....

4

13 Grudzień 2010
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żarnów...

3

13 Grudzień 2010
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów....

5

13 Grudzień 2010
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowywania projektu nowego Statutu Gminy Żarnów....

4

13 Grudzień 2010
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żarnów...

3

13 Grudzień 2010
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów...

2

13 Grudzień 2010
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żarnów...

1

13 Grudzień 2010
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Żarnów...